Projekty realizowane

 

MULTILANG PIOTR KLECZEWSKI w partnerstwie z EDUCATOR L.B. CENTRUM KSZTAŁCENIA, FORMEDICO, LILIANA KALETA informuje o realizacji projektu pn.: „Przełam bariery w języku”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.2. Uczenie się przez całe życie.

 

 

Celem Projektu jest nabycie kompetencji  i umiejętności w obszarze znajomości języka angielskiego wśród 335 (201 Kobiet) mieszkańców województwa wielkopolskiego w okresie X.2019-IX.2021.  Cel pomoże ograniczyć ryzyko utraty zatrudnienia i wzrost aktywności zawodowej przeciwko wykluczeniu społecznego i ubóstwu.

  1. Projekt skierowany jest do 372 osób (223 Kobiet) dorosłych w wieku aktywności zawodowej (głównie powyżej 24 lat) w szczególności o niskich kompetencjach/kwalifikacjach, starszych w wieku 50 lat i więcej, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji zamieszkujący/pracujący/uczący się w województwie wielkopolskim, które spełniają kryteria udziału w projekcie.
  2. Do projektu mogą przystąpić osoby, które:

-  Zamieszkują/pracują/uczą się na terenie województwa wielkopolskiego;

-  Są w wieku od 18 do 74 lat;

-  Są z własnej inicjatywy zainteresowane podwyższeniem umiejętności z języka angielskiego.

 

Okres realizacji projektu: 01.10.2019 – 30.09.2021.
Wartość projektu: 949 824,75 zł.
Wkład Funduszy Unijnych: 854 842,27 zł.

 

Rekrutacja ma charakter ciągły i prowadzona jest w okresie od  X 2019 do II 2021. Grupy tworzone są w sposób następujący po sobie.

Obszar realizacji projektu: województwo wielkopolskie.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uczestnictwem w projekcie lub chcecie pomóc komuś kto może zostać Uczestnikiem naszego projektu proszę o wydrukowanie, wypełnienie i dostarczenie oryginałów wstępnych dokumentów rekrutacyjnych w postaci zestawu składającego się z:

 

 

 

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW O PROJEKCIE:

Biuro Projektu:

MULTILANG PIOTR KLECZEWSKI
Sienkiewicza 12E, 63-400 Ostrów Wielkopolski
tel.: 605066669, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2019 Educator L.B. Centrum Kształcenia Niepubliczna Placówka Oświatowa. All Rights Reserved.