Projekty zrealizowane

EDUCATOR L.B. Centrum Kształcenia Niepubliczna Placówka Oświatowa
w partnerstwie z HUMAN DISCOVERS Centrum Analiz i Rozwoju Placówka Kształcenia Ustawicznego realizuje projekt: „Własna firma kluczem do sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Projekt systemowy realizowany przez F5 Konsulting sp. z o.o. "Planuj-wykonaj-sprawdź-działaj" (nr umowy: UDA-POKL.05.02.01-00-035/09-00) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V-Dobre rządzenie, Poddziałanie 5.2.1-Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej".

© 2019 Educator L.B. Centrum Kształcenia Niepubliczna Placówka Oświatowa. All Rights Reserved.