Szkolenia otwarte

Kurs zawodowy – specjalistyczny pn. Kosmetyka cz. I, II i III

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu, 

Kurs zawodowy – specjalistyczny pn. Kosmetyka cz. I, II i III

które jest praktycznym warsztatem pozwalającym uczestnikom nabyć odpowiednie kwalifikacje w ww. zakresie.

Termin szkolenia: 20.11-30.11.2018 r.

Miejsce szkolenia: Sala szkoleniowa, ul. Widok 54A, 62-800 Kalisz.

 

Zgłoszenia na szkolenia prosimy przesyłać na adres biuro@educatorlb.pl

Zapraszamy do kontaktu mailowego oraz telefonicznego pod numerem tel. 62 503 08 50

Bezpieczeństwo informacji elektronicznej – Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji.

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu  - Bezpieczeństwo informacji elektronicznej – Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji, które jest praktycznym warsztatem pozwalającym uczestnikom nabyć odpowiednie kwalifikacje w ww. zakresie.

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję:

 • zapoznać się z mechanizmami pracy mającymi na celu minimalizację ryzyka pracy 
  z zakresu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz bezpieczeństwa informacji,
 • przyswoić wiedzę na temat podstaw funkcjonowania i przetwarzania danych sieci 
  i systemów teleinformatycznych,
 • przygotować się do rzetelnej oceny mechanizmów bezpieczeństwa - zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych zawartymi w przepisach prawnych,
 • zapoznać się z charakterystyką najistotniejszych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem systemów IT,
 • poznać najlepsze praktyki przygotowywania listy kontrolnej, którą wykorzystuje się 
  w ramach kontroli/audytu bezpieczeństwa informacyjnego,

Nasi specjaliści - w oparciu o informacje uzyskane od Państwa (w zależności od specyfiki działalności) realizują szkolenia i pomagają opracować niezbędne procedury w zakresie wyżej opisanej tematyki. 

Oferujemy możliwość szkoleń w formie grup zamkniętych specjalnie dedykowanych dla każdego przedsiębiorstwa.

Czas trwania szkolenia: dostosowany do potrzeb kleinta
Miejsce szkolenia: dostosowane do potrzeb klienta

Zgłoszenia na szkolenia prosimy przesyłać na adres biuro@educatorlb.pl

 

Kurs zawodowy - specjalistyczny pn. Księgowość dla profesjonalistów.

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu  - Kurs zawodowy - specjalistyczny pn. Księgowość dla profesjonalistów, które jest praktycznym warsztatem pozwalającym uczestnikom nabyć odpowiednie kwalifikacje w ww. zakresie.

Ogólny zarys szkolenia pozwala na:

- zdobycie umiejętności samodzielnego wykonywanywania czynności księgowych;

- wzięcie udziału w ćwiczeniach praktycznych opartych na warsztatach dotyczących księgowań, rachunkowości, ewidencjonowania, podatków, bilansowania i pracy na Symfonii;

- nauke wszystkich niezbędnych zagadnień jakie powinien znać i wykonywać każdy księgowy.


Kurs skierowany do Pracowników działów zajmujących się księgowością (począwszy od działalności jednoosobowych, a skończywszy na dużych spółkach, tj. praca w biurach rachunkowych, w działach księgowości dużych i małych firm na stanowisku samodzielnego, młodszego księgowego czy fakturzysty).

Przygotowujemy teoretycznie i praktycznie słuchacza do wykonywania tego rodzaju pracy.

Nasi specjaliści - w oparciu o informacje uzyskane od Państwa (w zależności od specyfiki działalności) realizują szkolenia i pomagają opracować niezbędne procedury w zakresie wyżej opisanej tematyki. 

Oferujemy możliwość szkoleń w formie grup zamkniętych specjalnie dedykowanych dla każdego przedsiębiorstwa.

Czas trwania szkolenia: dostosowany do potrzeb kleinta
Miejsce szkolenia: dostosowane do potrzeb klienta

Zgłoszenia na szkolenia prosimy przesyłać na adres biuro@educatorlb.pl

ABC spedycji - prawidłowe prowadzenie kierowców, elementy europejskiej umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów.

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu  - ABC spedycji - prawidłowe prowadzenie kierowców, elementy  europejskiej umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów, które jest praktycznym warsztatem pozwalającym uczestnikom nabyć odpowiednie kwalifikacje w ww. zakresie.

Nasi specjaliści - w oparciu o informacje uzyskane od Państwa (w zależności od specyfiki działalności) realizują szkolenia i pomagają opracować niezbędne procedury w zakresie wyżej opisanej tematyki. 

Oferujemy możliwość szkoleń w formie grup zamkniętych specjalnie dedykowanych dla każdego przedsiębiorstwa

Czas trwania szkolenia: dostosowany do potrzeb kleinta
Miejsce szkolenia: dostosowane do potrzeb klienta

Zgłoszenia na szkolenia prosimy przesyłać na adres biuro@educatorlb.pl

 

Partner VCC

Z dumą ogłaszamy, iż staliśmy się Partnerem VCC. Dołączyliśmy do rodziny Fundacji VCC.

Dzięki temu nasza oferta szkoleń i egzaminów jest jeszcze większa.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

 

Z pozdrowieniami,

Zespół Educator L.B.

 

Serdecznie polecamy:

VCC FOUNDATION

Ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin

tel.: +48 81 527 01 00 , fax: +48 81 527 01 01

 info@vccsystem.eu www.vccsystem.eu

Interesuje Cię oferta Fundacji VCC - zapoznaj się z nią tutaj: Opis VCC lub Działalność VCC

Dzięki współpracy z Fundacją VCC możesz zyskać certyfikację z następujących modułów:

New Competences VCC

Select Competences

DOŁĄCZ DO NAS !

Facebook Educator L.B.

Facebook Educator L.B.

Faktury i e-faktury

Zasady wystawiania. Szkolenie Praktyczne.

 

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej edycji prakrycznego szkolenia - podczas którego zapoznają się Państwo z dokumentem jakim jest faktura - i jaki ma ona wpływ na powstanie obowiązku podatkowego.
Podczas zajęć omówione zostaną nowe zasady wystawianaia faktur zaliczkowych
(Faktura Pro Forma) oraz odpowiemy na pytanie - czy FPF rodzi obowiązek podatkowy?

Szkolenie kończy się praktycznym egzaminem wewnętrznym.

Czas trwania szkolenia: 2 dni - min. 16 godzin.
Termi szkolenia:
22-23.08.2016 r.
Początek zajęć:
godzina 8.00.

Zgłoszenia na szkolenie prosimy przesyłać na aders: biuro@educatorlb.pl
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 62 50 308 50

Ochrona Danych Osobowych

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu Ochrona Danych Osobowych - które jest praktycznym warsztatem pozwalającym uczestnikom nabyć odpowiednie kwalifikacje w ww. zakresie.

Każdy podmiot przetwarzający dane osobowe powinien przeszkolić pracowników w zakresie ich ochrony.

Nasi specjaliści - w oparciu o informacje uzyskane od Państwa (w zależności od specyfiki działalności) realizują szkolenia i pomagają opracować niezbędne procedury w zakresie ochrony danych osobowych w miejscu pracy.

Czas trwania szkolenia: 8 godzin
Miejsce szkolenia: Kalisz, ul. H. Sawickiej 50A

Zgłoszenia na szkolenia prosimy przesyłać na adres biuro@educatorlb.pl

Obsługa kosztów leasingowych i okołokredytowych

 

                                                          Zapraszamy na szkolenie

                                        Windykacja należności - warsztaty paktyczne

Czas trwania szkolenia:
2 dni, 16 godzin.
Miejsce realizacji szkolenia: Kalisz.
Początek szkolenia godzina: 9.30.

    

        Główne założenia programowe:

1. Zasady skutecznej windykacji.
2. Zakres odpowiedzialności za długi.
3. Prawo cywilne w przcy widykatora.
4. Skuteczne abezbieczenie należności.
5. Upadłość likwidacyjna.
6. Upadłość z możliwością zawarcia układu
7. Prawo karne - a windykacja.
8. Psychologia windykacji.
9. Negocjacje.
10. Dyskusja.

Zapewniamy uczestnikom szkolenia materiały dydaktyczne i piśmienne oraz serwis kawowy i obiad.

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem: biuro@educatorlb.pl do dnia 1 września 2016 r.

 

Tworzenie Polityki Bezpieczeństwa Informacji

 Niepubliczna Placówka Oświatowa Educator L.B. Centrum Kształcenia z Kalisza zaprasza na warsztat:

Tworzenie Polityki Bezpieczeństwa Informacji

Celem warsztatu jest dostarczenie Uczestnikom niezbędnej wiedzy dotyczącej tworzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji. Zaprezentowane informacje mają za zadanie przygotowanie podstawowych rozwiązań koniecznych do opracowania skutecznej polityki bezpieczeństwa.

Miejsce: Kalisz

Szczegóły dot. miejsca warsztatu pod numerem telefonu: +48 501 634 869

Czas trwania warsztatu: 1 dzień (8 godzin)

Początek warsztatu godz. 10.00

Zapewniamy Uczestnikom przerwy kawowe.

Warsztaty adresowane są w szczególności do:

 • Szefów firm.
 • Kierowników działów odpowiedzialnych za planowanie i utrzymanie działań związanych z bezpieczeństwem informacji.
 • Administratorów i użytkowników sieci.
 • Audytorów wewnętrznych i pełnomocników ds. systemów zarządzania.

Warsztat przeznaczony jest dla osób odpowiedzialnych za wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa oraz jej późniejsze zarządzanie.

Główne założenia:

 • Podstawowe pojęcia dotyczące informacji oraz regulacje. Dokumentacja Polityki Bezpieczeństwa Informacji.
 • Dokumentacja sposobu przetwarzania danych osobowych. Instrukcja w sprawie zasad postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych.
 • Zawartość Polityki Bezpieczeństwa wyjaśniająca poszczególne pola oraz powiązania między nimi.
 • Zakres Polityki Bezpieczeństwa Informacji i związane z tym normy międzynarodowe.
 • Strategie bezpieczeństwa. Sposoby zabezpieczeń. Zidentyfikowanie aktywów jakie powinny być chronione w organizacji, określenie odpowiedzialności za poszczególne elementy systemu bezpieczeństwa, identyfikacje zagrożeń i poddanie ich wstępnej analizie ryzyka, zasady postępowania z ryzykiem, postępowanie w przypadku incydentów.
 • Bezpieczeństwo vs. polityka przedsiębiorstwa. Projektowanie systemu i procedur bezpieczeństwa.
 • Przykładowe elementy polityki bezpieczeństwa. Rady dla wdrażających politykę bezpieczeństwa.
 • Realizacja Polityki Bezpieczeństwa.

Korzyści:

Warsztat ma na celu zapoznanie Uczestnika z zagadnieniami polityki bezpieczeństwa i zarządzania bezpieczeństwem informacji w firmie, w oparciu o światowe standardy i metody sprawdzone w dużych korporacjach.

Uczestnicy uzyskują wiedzę pozwalającą na stworzenie, wdrożenie i utrzymanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz umiejętność przeprowadzania analizy ryzyka, użyteczną również przy planowaniu innych przedsięwzięć (nie tylko polityki bezpieczeństwa informacji), a także umiejętność definiowania i wartościowania aktywów w firmie.

Kursy elektroenergetyczne

 Niepubliczna Placówka Oświatowa Educator L.B. Centrum Kształcenia z Kalisza zaprasza na

Kursy elektroenergetyczne

Celem kursów jest aktualizacja wiedzy, przedstawienie zmian, nowości
oraz przygotowanie teoretyczne kandydatów do egzaminu państwowego przed komisją kwalifikacyjną.

Akt Powołania Komisji Kwalifikacyjnej nr 199 

Termin kursu: ustalany na życzenie klienta. Istnieje możliwość organizacji kursów w soboty i niedziele

Miejsce: Kalisz

Czas trwania kursu: 1 dzień

Koszt kursu od osoby: 195 zł
Cena zawiera koszt realizacji zajęć i materiałów dydaktycznych.

Koszt jednego egzaminu państwowego od osoby: 175 zł


Adresaci kursów:
osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych – zgodnie z ustawą Prawo energetyczne
są zobowiązane do posiadania aktualnych „Świadectw kwalifikacyjnych” – „Uprawnień energetycznych” wydanych przez uprawnioną komisję kwalifikacyjną po uprzednim zdaniu egzaminu przez osobę zainteresowaną.

Oferujemy kursy pozwalające na zdobycie uprawnień w zakresie:

 • montażu,
 • obsługi,
 • konserwacji,
 • napraw i remontów, urządzeń i instalacji sklasyfikowanych w grupach:

GRUPA 1: urządzenia, instalacje i sieci energetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

GRUPA 2: urządzenia, wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

GRUPA 3: urządzenia, instalacje i sieci gazowe, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

Korzyści: 

każdy Uczestnik szkolenia, w wyniku pozytywnie zdanego egzaminu przed komisją państwową w zakresie: 

uprawnień elektrycznych G1
uprawnień energetycznych G2
uprawnień gazowych G3

 
uzyskuje świadectwo (świadectwa) kwalifikacyjne zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz.828; Dz. U. Nr 192 poz. 1184). 

Ukończenie kursu daje możliwość otrzymania uprawnień elektrycznych na okres 5 lat
 (uprawnienia energetyczne E+D).  

Kursy kończą się 
Egzaminem Kwalifikacyjnym przed komisją państwową.
Akt Powołania Komisji Kwalifikacyjnej nr 199.

 Formularz zgłoszeniowy - pobierz

Nowelizacja Ustawy o Ochronie Danych Osobowych - nowa rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji

 

Jak przygotować się na ewentualne ryzyko i odpowiedzialność prawną wynikającą
z wprowadzonych  zmian?

Jak skorzystać na ułatwieniach, które wprowadza nowelizacja przepisów?

Główne założenia programowe:

 • Przedstawienie zakresu nowelizacji Ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Powołanie ABI – obowiązek czy dobrowolność.
 • Kto może zostać Administratorem Bezpieczeństwa Informacji. Zgłoszenie do GIODO powołania
  i odwołania ABI.
 • Porównanie starej i nowej roli ABI. Zadania ABI.
 • Usytuowanie ABI w strukturze organizacyjnej.
 • Łączenie funkcji ABI z innymi zadaniami.
 • Przedstawienie zakresu kompetencji ABI wskazanego przez Ustawę.
 • Prowadzenie dokumentacji (Polityka, Instrukcja, Rejestr zbiorów) i jej aktualizacja.
 • Prowadzenie jawnego Rejestru zbiorów danych osobowych.
 • Nowe zwolnienie z rejestracji.
 • Sprawozdanie ABI i kontrole wewnętrzne.
 • Nowe uprawnienia GIODO.


Miejsce:
Kompleks restauracyjny "Aljo", ul. Częstochowska 140, 62-800 Kalisz.

Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych
Początek szkolenia godz. 10.00. Przewidywany czas zakończenia godz. 16.00. Zapewniamy Uczestnikom przerwy kawowe oraz obiad.

Warsztaty adresowane są do:

 • Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.
 • Osób przygotowujących się do pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
 • Przedstawicieli Zarządów.
 • Dyrektorów Biur Bezpieczeństwa.
 • Audytorów wewnętrznych.
 • Dyrektorów Działu Kadr.
 • Kierowników jednostek organizacyjnych.
 • Dyrektorów Działu Administracji.
 • Dyrektorów Działów IT.
 • Dyrektorów Działów Ryzyka Operacyjnego.
 • Pełnomocników ds. Ochrony Informacji Niejawnych oraz innych osób zajmujących się ochroną danych osobowych.

Korzyści:

Uczestnicy otrzymują pełną informację dotyczącą obowiązków, statusu i odpowiedzialności Administratora Bezpieczeństwa Informacji po 1 stycznia 2015 r.
Opanowanie praktycznych umiejętności opracowania klauzul informacyjnych i zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także treści umowy o powierzenie przetwarzania danych, a także zapoznanie się z aktualnymi interpretacjami, zaleceniami i wymaganiami stawianymi przez GIODO, orzecznictwem sądów i stanowiskiem doktryny. Szkolenie realizowane w formie warsztatowej.

Ekspert:

Trener z bogatym, praktycznym doświadczeniem zawodowym dotyczącym problematyki związanej z ochroną danych osobowych. Posiadający wieloletnią praktykę w pełnieniu funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Formularz zgłoszeniowy: pobierz

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Serdecznie zapraszamy na szkolenie:
Administrator Bezpieczeństwa Informacji.


Czas trwania szkolenia: 8 godzin. Początek zajęć godzina 8.00.
Odpłatność za szkolenie: 490 zł.

Podczas szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz obiad.

Zgłoszenia prosimy kierować na: biuro@educatorlb.pl

 

Rozliczanie czasu pracy kierowców - praktyka stosowana

Zapraszamy na III edycję praktycznego szkolenie: 

                                 Rozliczanie czasu pracy kierowców - praktyka stosowana.

Warsztat przeznaczony jest dla osób, które chcą zapoznać się planowaniem i rozliczaniem czasu pracy kierowców oraz z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać na adres: sekretariat@educatorlb.pl

Miejsce: Kompleks restauracyjny "Aljo", ul. Częstochowska 140, 62-800 Kalisz.
              Sala szkoleniowe "Kamienna" - II piętro.

Główne założenia programowe warsztatu:

 • Akty prawne dotyczące czasu pracy kierowców.
 • Czas pracy kierowcóe w nawiązaniu do przepisów Kodeksu Pracy.
 • Pojęcie czasu pracy. Dyżury kierowców.
 • Ustawa o tworzeniu tachgrafów cyfrowych.
 • Tworzenie harmonogramó czasu pracy kierowców - ćwiczenia praktyczne.
 • Obowiązki przwoźnia i kierowcy.
 • Ewidencja czasu pracy kierowców - ćwiczenia praktyczne.