Nabór trenerów

Zaproszenie do współpracy

Poszukujemy trenerów/ekspertów posiadających doświadczenie w różnych obszarach tematycznych, zwłaszcza szkoleń umiejętności interpersonalnych, zarządzania, aspektów prawnych (KPA, Prawo zamówień publicznych), bankowości, marketingu.

Chętnie podejmiemy współpracę z ekspertami realizującymi szkolenia dla jednostek pomocy społecznej, m.in. w obszarach przemocy w rodzinie, pracy socjalnej, zastępowania agresji itp.

Osoby, które chciałby nawiązać współpracę prosimy o przesyłanie CV na adres sekretariat@educatorlb.pl