Witamy w naszym serwisie

Dziękujemy za odwiedziny na stronie internetowej naszej firmy.

Zapraszamy do korzystaniu z serwisu.

Zespół Educator L.B.

 

Szanowni Państwo.

Doceniając wieloletnią współpracę z podmiotami administracji publicznej, przedstawiamy naszą ofertę, zawierającą propozycję realizacji warsztatów i szkoleń, zwłaszcza z zakresu aspektów prawnych i prawa obowiązującego w jednostkach samorządu terytorialnego.

Od roku 2011 nasza firma aktywnie włączyła się w realizację działań szkoleniowo-doradczych, realizowanych w ramach Priorytetu V – Dobre rządzenie, Działania 5.2 – Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1 – Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Nasze starania w kierunku wzmocnienia potencjału kadr jednostek samorządowych zaowocowały otrzymaniem dofinansowania na realizację dwóch projektów w ramach priorytetu V POKL, które realizowaliśmy – jako Lider zarządzający – w  partnerstwie z pięcioma jst każdy.

Te lata doświadczeń, wymiany myśli, licznych spotkań z przedstawicielkami i przedstawicielami urzędów jst pozwoliły nam dostrzec codzienne problemy funkcjonowania urzędów, a przede wszystkim poznać obszary wymagające wsparcia szkoleniowo-doradczego.

Na bazie tych doświadczeń przygotowaliśmy dla Państwa ofertę, dedykowaną specjalnie dla kadr administracji publicznej.

W imieniu całego zespołu zapraszam do skorzystania z proponowanych warsztatów i szkoleń.

Z poważaniem,
Liliana Kaleta

 

Zapraszamy Państwa na naszego facebook'a: Facebook Educator L.B.