Kim jesteśmy ?

Niepubliczna Placówka Oświatowa Educator L.B. Centrum Kształcenia od 2005 roku zajmuje się realizacją warsztatów i coachingu oraz szkoleń specjalistycznych.

Doceniając wieloletnią współpracę z podmiotami administracji publicznej, przedstawiamy naszą ofertę, zawierającą propozycję realizacji warsztatów i szkoleń, zwłaszcza z zakresu aspektów prawnych i prawa obowiązującego w jednostkach samorządu terytorialnego.

Szczegółowe programy warsztatów, coachingu oraz szkoleń specjalistycznych każdorazowo dopasowane są do specyfiki działalności naszych Klientów.

Realizowaliśmy projekty doradcze z zakresu budowania modeli kompetencji, oceny okresowych systemów motywacyjnych,  wdrażania narzędzi wspierających pracę Nauczycieli oraz szkolenia specjalistyczne dotyczące aspektów prawnych i prawa obowiązującego w placówkach oświatowych.

Nasza kadra ma duże doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych dla pracowników szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych. Realizowaliśmy szkolenia i działania doradcze dla Nauczycieli i Przedsiębiorców w ramach projektów unijnych POKL oraz WRPO ze środków EFS min:

  • „OdNowa – kompleksowe wsparcie pracowników sektora oświaty”.
  • „Jestem Przedsiębiorczy”,
  • „Warto Spróbować”,
  • „ABC Przedsiębiorczości”.
 
Educator L.B.

Masz pytania ?

Napisz do nas !
© 2019 Educator L.B. Centrum Kształcenia Niepubliczna Placówka Oświatowa. All Rights Reserved.