Wsparcie kształcenia ustawicznego w nabywaniu kompetencji cyfrowych

Serdecznie zapraszamy na szkolenia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, które odbywać się będą w formie stacjonarnej lub w formie zdalnej.

Poniżej przedstawiamy wykaz tematyk, które oferujemy:

  • „Wdrożenie kompetencji cyfrowych wśród pracowników z różnych branż zawodowych”;
  • „Poszerzanie kompetencji cyfrowych w zakresie sprzedaży”;
  • „Wdrożenie kompetencji cyfrowych w usługach rachunkowo-księgowych, szkoleniowych i doradczych”;
  • „Cyfryzacja w turystyce”;
  • „Kompetencje cyfrowe w branży spedycyjnej”;
  • „Technologie cyfrowe w sektorze opieki medycznej”,
  • „Cyfryzacja w branży gastronomicznej”;
  • „Kompetencje cyfrowe wykorzystywane w branży budowlanej”.

Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniach przez zainteresowane firmy o wyżej wskazanych profilach działalności.

W przypadku pytań, pozostajemy do dyspozycji:  tel.: +48 504 261 182.

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS.

W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, urzędy, fundacje prowadzące działalność na terytorium Polski, wszyscy pracodawcy. Oznacza to, że każdy podmiot zatrudniający przynajmniej jedną osobę w oparciu o umowę o pracę ma możliwość starania się o wsparcie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.