Nowelizacja Ustawy o Ochronie Danych Osobowych

Nowelizacja Ustawy o Ochronie Danych Osobowych - nowa rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Jak przygotować się na ewentualne ryzyko i odpowiedzialność prawną wynikającą z wprowadzonych zmian?

Jak skorzystać na ułatwieniach, które wprowadza nowelizacja przepisów?

Główne założenia programowe:

 • Przedstawienie zakresu nowelizacji Ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Powołanie ABI – obowiązek czy dobrowolność.
 • Kto może zostać Administratorem Bezpieczeństwa Informacji. Zgłoszenie do GIODO powołania i odwołania ABI.
 • Porównanie starej i nowej roli ABI. Zadania ABI.
 • Usytuowanie ABI w strukturze organizacyjnej.
 • Łączenie funkcji ABI z innymi zadaniami.
 • Przedstawienie zakresu kompetencji ABI wskazanego przez Ustawę.
 • Prowadzenie dokumentacji (Polityka, Instrukcja, Rejestr zbiorów) i jej aktualizacja.
 • Prowadzenie jawnego Rejestru zbiorów danych osobowych.
 • Nowe zwolnienie z rejestracji.
 • Sprawozdanie ABI i kontrole wewnętrzne.
 • Nowe uprawnienia GIODO.