Projekt systemowy "Planuj-wykonaj-sprawdź-działaj"

Projekt systemowy "Planuj-wykonaj-sprawdź-działaj"

Projekt systemowy realizowany przez F5 Konsulting sp. z o.o. "Planuj-wykonaj-sprawdź-działaj" (nr umowy: UDA-POKL.05.02.01-00-035/09-00) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V-Dobre rządzenie, Poddziałanie 5.2.1-Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej".