Oferta warsztatów i szkoleń dla podmiotów administracji publicznej

Oferta warsztatów i szkoleń dla podmiotów administracji publicznej

Szanowni Państwo

Doceniając wieloletnią współpracę z podmiotami administracji publicznej, przedstawiamy naszą najnowszą ofertę, zawierającą propozycję realizacji warsztatów i szkoleń, zwłaszcza z zakresu aspektów prawnych i prawa obowiązującego w jednostkach samorządu terytorialnego.

Od roku 2011 nasza firma aktywnie włączyła się w realizację działań szkoleniowo-doradczych, realizowanych w ramach Priorytetu V – Dobre rządzenie, Działania 5.2 – Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1 – Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Nasze starania w kierunku wzmocnienia potencjału kadr jednostek samorządowych zaowocowały otrzymaniem dofinansowania na realizację dwóch projektów w ramach priorytetu V POKL, które realizowaliśmy – jako Lider zarządzający – w partnerstwie z pięcioma jst każdy.

Te lata doświadczeń, wymiany myśli, licznych spotkań z przedstawicielkami i przedstawicielami urzędów jst pozwoliły nam dostrzec codzienne problemy funkcjonowania urzędów, a przede wszystkim poznać obszary wymagające wsparcia szkoleniowo-doradczego.

Na bazie tych doświadczeń przygotowaliśmy dla Państwa ofertę, dedykowaną specjalnie dla kadr administracji publicznej.


W imieniu całego zespołu zapraszam do skorzystania z proponowanych warsztatów i szkoleń.

Z poważaniem, Liliana Kaleta

Kodeks Postępowania Administracyjnego – procedury administracyjne

Grupa docelowa. Pracownice i pracownicy wszystkich szczebli urzędów - podmiotów administracji publicznej, zwłaszcza zajmujący się wydawaniem decyzji administracyjnych.

Cel ogólny warsztatu. Zwiększenie kompetencji pracownic i pracowników urzędu wz. przepisów i procedur administracyjnych, szczególnie w kontekście najnowszych zmian w KPA.


Główne założenia programowe:

1. Organy administracji publicznej. Ustalanie właściwości organu. Wyłączenie organu. Wyłączenie pracownika organu.
2. Przepisy ogólne KPA: określenie strony, terminy załatwiania spraw, doręczenia, wezwania, zasady obliczenia terminów.
3. Postępowanie administracyjne. Wznowienie postępowania, podstawy wznowienia. Stwierdzenie nieważności decyzji.
4. Nowelizacja ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego. Najważniejsze zmiany funkcjonujące.
5. Pełnomocnik strony. Terminowość załatwiania spraw. Wszczęcie postępowania  administracyjnego. Metryka sprawy administracyjnej.
6. Zmiany w zakresie udostępniania akt sprawy. Art. 111 KPA. Zmiana art. 126 KPA w zakresie postanowień. Zmiany w zakresie postępowania odwoławczego.
Oferta

Educator L.B. Centrum Kształcenia Niepubliczna Placówka Oświatowa ul. H. Sawickiej 50 A, lok. 20, 62-800 Kalisz, tel./fax: 62 50 308 50, 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; www.educatorlb.pl

7. Nowelizacja przepisów w zakresie zmiany i uchylenia decyzji ostatecznej – art. 154 i 155 KPA. Podstawa wznowienia postępowania określona w art. 145b KPA.
8. Zmiany w zakresie stwierdzenia nieważności decyzji.
9. Kazusy, studium przypadku.