Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie" Organizacja Pożytku Publicznego Educator L.B. Centrum Kształcenia współpracuje z Fundacją Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu. W ramach współpracy Educator L.B. zrealizow

Image

Seksualność młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną

Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie" Organizacja Pożytku Publicznego

Educator L.B. Centrum Kształcenia współpracuje z Fundacją Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu. 
W ramach współpracy Educator L.B. zrealizował dla około 100 Pracowników Fundacji cykl szkoleń 
o tematyce Seksualność młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.