Projekt systemowy "Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce"

Projekt systemowy "Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce"

W dniu 14 grudnia 2011 roku zakończyliśmy realizację szkoleń w ramach Projektu systemowego "Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce" Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. W ramach projektu zrealizowaliśmy szkolenia:

  • Prawo i administracja - procedury administracyjne, prawo zamówień publicznych, ustawa o finansach publicznychi - dla 250 osób,
  • Mediacje rodzinne - dla 30 osób,
  • Zarządzanie instytucją, ryzykiem, zmianą i równoscią - dla 90 osób,
  • Kurs interpersonalny - dla 273 osób.

W ramach szkoleń zapewniliśmy Uczestnikom transport, zakwaterowanie i wyżywienie.

Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za ciepłe słowa i wyrazy uznania wieokrotnie wyrażane w trakcie i po szkoleniach.

Wszelkie uwagi zawsze wnikliwie analizujemy i staramy się wyeliminować jakiekolwiek niedoskonałości w przyszłości.