„Czas na zmianę - kompleksowy program outplacementowy”

Image

„Czas na zmianę - kompleksowy program outplacementowy” nr RPWP.06.05.00-30-0039/18

Educator L.B. Centrum Kształcenia FORMEDICO Liliana Kaleta

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:

„Czas na zmianę - kompleksowy program outplacementowy” nr RPWP.06.05.00-30-0039/18

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa:
6 Rynek pracy; Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych

 Projekt skierowany jest do:

 1. Osób w wieku aktywności zawodowej
 2. Osób mieszkających na terenie powiatów: kaliskiego, kolskiego, konińskiego, ostrowskiego
  i tureckiego oraz miast: Kalisz, Konin, Koło, Ostrów Wielkopolski i Turek.
 3. Osób, których sytuacja na rynku pracy to jedna z poniżej wskazanych:
  - osób pracujących, ale przewidzianych do zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika
  w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstwa,
  w którym pracuje lub
  - osób pracujących, ale zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika
  w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstwa,
  w którym pracuje lub
  - osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstwa w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpieniem do projektu lub
  - osób odchodzących z rolnictwa.
 4. Osób defaworyzowanych na rynku pracy, które należą do jednej z grup:
  a) osoby powyżej 50. roku życia, b) osoby o niskich kwalifikacjach,
  c) osoby z niepełnosprawnościami, d) kobiety.

Rekrutacja trwa od 01.09.2019 do 30.11.2019

Plakat cieka dotacyjna

Co oferujemy w ramach projektu ?

 • Każdy Uczestnik Projektu weźmie udział w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym, po których zostanie ustalona dalsza ścieżka zawodowa.
 • Dla każdego Uczestnika Projektu przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu po okazaniu oświadczeń potwierdzających odbytą podróż na indywidualne spotkania z doradcą i szkolenia.

                             

ŚCIEŻKA DOTACYJNA ŚCIEŻKA PODNOSZENIA KWALIFIKACJI/
KOMPETENCJI ZAWODOWYCH
 • Do etapu szkoleniowo - doradczego na rozpoczęcie działalności gospodarczej zostanie zakwalifikowanych 15 Uczestników Projektu – tematyka „ABC Przedsiębiorczości”.
 • 45 osób weźmie udział w kursie zawodowym o tematyce określonej po Indywidulanym Planie Działania
 • 12 osób, którzy pozytywnie przejdą szkolenie i dostaną najwięcej punktów za biznesplan otrzymają dotacje.
 • 23 osoby wezmą udział w trzy miesięcznym stażu w celu podniesienia obecnych kwalifikacji czy kompetencji lub przekwalifikowania zawodowego
 • Osoby, które otrzymają dotację na otwarcie działalności otrzymają jednorazowo
  25.000,00 zł netto.
 • Gwarantujemy objęcie każdego stażystę ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres stażu
 • Osoby, które otrzymają dotację na otwarcie działalności otrzymają przez 6 miesięcy prowadzenia działalności wparcie pomostowe w wysokości
  1.800,00 zł netto.
 
 • Działalność musi być prowadzona przynajmniej przez 12 miesięcy od dnia jej otwarcia.
 

 

UWAGA!

Wzory dokumentacji uległy zmianie. Proszę zwrócić uwagę na numery dzienników ustaw w definicjach zastosowanych w formularzach rekrutacyjnych, oświadczeniach i regulaminach.
Zmieniony został tytuł formularza rekrutacyjnego (strona 1 formularza) oraz wykreślono jedno oświadczenie (strona 5-6 formularza).

 

W przypadku wysłania swojej kandydatury na starszych wzorach dokumentów zostaną Państwo poproszeni o ich poprawę.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uczestnictwem w projekcie lub chcecie pomóc komuś kto może zostać Uczestnikiem naszego projektu proszę o wydrukowanie, wypełnienie i dostarczenie oryginałów wstępnych dokumentów rekrutacyjnych w postaci zestawu składającego się z:

 1. ŚCIEŻKA DOTACYJNA:

  1. Regulamin rekrutacji, (pobierz)
  2. Formularz rekrutacyjny, (pobierz)
  3. Krótki opis planowanej działalności, (pobierz)
  4. Oświadczenie pracodawcy, (pobierz)
  5. Oświadczenie osoby odchodzącej z rolnictwa (pobierz),
  6. Karta oceny formalnej, (obejrzyj)
  7. Karta oceny merytorycznej, (obejrzyj)
  8. Oświadczenie Uczestnika Projektu, (pobierz)
  9. Umowa uczestnictwa, (obejrzyj)
  10. Orzeczenia o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy),
  11. Zaświadczenia z Urzędu Pracy (jeżeli dotyczy).
  12. Kserokopia umowy (jeżeli dotyczy),
  13. Wypowiedzenie umowy (jeżeli dotyczy),
  14. Świadectwo pracy (jeżeli dotyczy),
  15. Regulamin przyznawania środków finansowych
  16. Ankieta dla osób niepełnosprawnych ( DOCPDF )

   Harmonogramy :
   1. Harmonogram udzielania wsparcia IPD
   2. Harmonogram udzielania wsparcia ABC

  Składanie wniosków o przyznanie dotacji w okresie 21.01.2020 - do 31.01.2020
  Lista rankingowa dotacja ( Pobierz 


  ŚCIEŻKA PODNOSZENIA KWALIFIKACJI:
  1. Regulamin rekrutacji, (pobierz)
  2. Formularz rekrutacyjny, (pobierz)
  3. Oświadczenie pracodawcy, (pobierz)
  4. Oświadczenie osoby odchodzącej z rolnictwa (pobierz),
  5. Karta oceny formalnej, (obejrzyj)
  6. Karta oceny merytorycznej, (obejrzyj)
  7. Oświadczenie Uczestnika Projektu, (pobierz)
  8. Umowa uczestnictwa, (obejrzyj)
  9. Orzeczenia o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy),
  10. Zaświadczenia z Urzędu Pracy (jeżeli dotyczy).
  11. Kserokopia umowy (jeżeli dotyczy),
  12. Wypowiedzenie umowy (jeżeli dotyczy),
  13. Świadectwo pracy (jeżeli dotyczy)
  14. Ankieta dla osób niepełnosprawnych ( DOCPDF )

Harmonogramy :

1. Harmonogram udzielania wsparcia IPD gr 1, gr 2 
2. Kurs zawodowy - Sprzedawca - Kasjer z obsługa kas fiskalnych
3. Kurs zawodowy - Starszy spedytor z językiem niemieckim
4. Harmonogram udzielania wsparcia IPD GR. 4 i 5
5. Harmonogram udzielania wsparcia IPD gr 5 uzup.
6. Harmonogram szkolenia kasjer sprzedawca gr 4
7. Harmonogram szkolenia sprzedaż usług cateringowych z j. angielskim gr 5

na adres: 

Educator L.B. Centrum Kształcenia FORMEDICO Liliana Kaleta
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 50 A lok.20
62-800 Kalisz

Sprawdź jakie PKD uznaje się, za tzw. SMART SPECIALIZATION


W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy:

tel. +48 504 261 182, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Całkowita wartość projektu: 933 062,78 zł
Kwota dofinansowania: 886 409,64 zł