Program szkoleń

Wdrażanie kompetencji cyfrowych w branży sprzedaży detalicznej – narzędzia cyfrowe jako niezastąpiona pomoc w sprzedaży.

 1. Zastosowanie technologii cyfrowej w sprzedaży – aktywność online.
 2. Wykorzystanie możliwości technologii cyfrowej w sprzedaży bezpośredniej.
 3. Zarządzanie tożsamością cyfrową, tworzenie bazy klientów dzięki programom lojalnościowym z uwzględnieniem RODO.
 4. Skuteczne sposoby szukania i bycia odnalezionym w Internecie; filtrowanie, pozycjonowanie.
 5. Umiejętność obsługi urządzeń i programów technologii cyfrowej w branży sprzedażowej. Wykorzystanie cyfryzacji do inwentaryzacji asortymentu.
 6. Wpływ sytuacji stresowych związanych z pandemią COVID 19 – a praca w sklepach. Wykorzystanie możliwości cyfryzacji transakcji jako metody minimalizowania ryzyka zakażeniem (płatność kartą, blikiem, zakupy online).
  Działania podnoszące komfort pracy pracowników i klientów w okresie ryzyka zarażenia wirusem SARS-CoV-2, który powoduje chorobę COVID-19. Zabezpieczenie przed zakażeniem – podjęcie działań profilaktycznych, które mogą ograniczyć ryzyko do minimum w bezpośrednim kontakcie z klientem. Zwiększenie świadomości pracowników na temat zagrożenia oraz wzmocnienie ich pozytywnych nawyków.
 7. Narzędzia służące ochronie bezpieczeństwa informacji klientów. Tworzenie treści – integracja i przetwarzanie treści.
 8. Ochrona danych osobowych.
 9. Rozszerzenie obowiązku informacyjnego przy zbieraniu i przechowywaniu wszelkich danych osobowych klientów, kontrahentów i dostawców, serwisantów.
 10. Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Rejestr Czynności Przetwarzania.
 11. Rozwiązywanie problemów technicznych – rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów technologii cyfrowej oraz sprawnej współpracy z serwisami wsparcia technicznego.
 12. Innowacyjność i twórcze wykorzystywanie technologii cyfrowej w zdobywaniu nowych klientów, promowaniu i porównywaniu ofert, budowaniu pozytywnego wizerunku.
 13. Odporność psychiczna pracowników branży sprzedażowej zatrudnionych w sprzedaży detalicznej w sytuacjach ryzyka zarażenia wirusem SARS-CoV-2, COVID-19.