Projekt systemowy "Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce"

Projekt systemowy "Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce"

W dniu 08 grudnia 2010 roku zakończyliśmy realizację szkoleń w ramach Projektu systemowego "Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce" Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. W ramach projektu zrealizowaliśmy szkolenia:

  • Trening komunikacji interpersonalnej - dla 319 osób,
  • Przemoc w rodzinie - dla 199 osób,
  • Usamodzielnianie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych - dla 96 osób,

W ramach szkoleń zapewniliśmy Uczestnikom transport, zakwaterowanie i wyżywienie.

Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za ciepłe słowa i wyrazy uznania wieokrotnie wyrażane w trakcie i po szkoleniach.

Wszelkie uwagi zawsze wnikliwie analizujemy i staramy się wyeliminować jakiekolwiek niedoskonałości w przyszłości.