Szkolenia dla funkcjonariuszy grup mobilnych Służby Celnej z zakresu Prowadzenia negocjacji w sytuacjach kryzysowych.

Szkolenia dla funkcjonariuszy grup mobilnych Służby Celnej z zakresu Prowadzenia negocjacji w sytuacjach kryzysowych.

W roku 2013 nasza firma realizuje szkolenia dla funkcjonariuszy grup mobilnych Służby Celnej z zakresu Prowadzenia negocjacji w sytuacjach kryzysowych.

Projekt jest współfinansowany w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy nr KIK/03

Szkolenia realizowane są w Hotelu "Święcice" w Święcicach w okresie od stycznia do czerwca 2013 roku.

Szczegółowych informacji udzielają właściwe dla uprawnionych do udziału w szkoleniach funkcjonariuszy Izby Celne 
oraz nasze biuro pod numerem telefonu 62 50 308 50