Projekt "Nowoczesna i elastyczna kadra pracowników w województwie kujawsko-pomorskim"

Projekt "Nowoczesna i elastyczna kadra pracowników w województwie kujawsko-pomorskim"

Projekt "Nowoczesna i elastyczna kadra pracowników w województwie kujawsko-pomorskim" realizowany przez Educator L.B. nr Umowy: POKL.08.01.01-04-024/08.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.